top of page
Terapirommet til kalfaret familieterapi
Kalfaret familieterapi Bergen

Hva kan vi hjelpe deg med?

kontaktskjema

Om Kalfaret familieterapi

Kalfaret familieterapi er en av de etablerte private praksiser for par og familieterapi i Bergen. Vi tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning og terapeutiske samtaler med ungdom. 
 

Kalfaret familieterapi tilbyr klientsamtaler enten på vårt sjarmerende og hjertevarme kontor i Kalfarveien 31, hjemme hos klient eller digital konsultasjon. Uansett så har vi stort fokus på klientsikkerhet og all informasjon og korrespondanse mellom oss og klient er taushetsbelagt. 

Har du utfordringer i parforholdet eller i andre betydningsfulle relasjoner, ta gjerne kontakt for en samtale hvor vi sammen får en oversikt over situasjonen, og finner neste steg videre. Hos oss møter du engasjerte terapeuter.

 

Du er varmt velkommen.

Våre terapauter

Par- og familieterapaut Svenn Birger

Svenn Birger Tornøe

Par- og familieterapeut

Svenn Birger Tornøe er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet og har som grunnutdanning bachelor som barnevernspedagog fra Høgskolen i Stavanger.

 

Svenn Birger har lang erfaring fra terapeutisk arbeid med barn, ungdom og sårbare familier fra både kommunal og statlig sektor. Han har  erfaring med veiledning av både ungdom og foreldre og har kompetanse i traumebevisst omsorg basert på traumeforståelse og de tre pilarene - relasjon, trygghet og mestring. Svenn Birger har et brennende engasjement for å kunne skape muligheter for endring for dem som står i en utfordrende livssituasjon.

 

Svenn Birger har de siste årene fordypet seg i professor John M. Gottman sin forskning om hvordan mennesker lykkes i et parforhold. Gottman har lagt vekt på å studere par som får til et stabilt, harmonisk og godt forhold. 

 

I tillegg har Svenn Birger fordypet seg i basal eksponeringsterapi (BET). BET er utviklet av psykologspesialist Didrik Heggdal og kollegaer ved Vestre Viken HF. Basal eksponeringsterapi er spesielt tilrettelagt for mennesker med alvorlige eller sammensatte psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå. 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Barnevernspedagog

 • Traumebevisst omsorg

 • Basal eksponeringsterapi

 • Brannskole

 • Krise og beredskap

 • First-responder

Kontakt:

Epost:   post@kalfaretfamilieterapi.no

tlf:         995 95 076

Anker Om svenn
Par- og familieterapaut Julia

Julia Tornøe

Par- og familieterapeut

Julia Tornøe er utdannet advokat og familieterapeut. Julia tok sin master i rettsvitenskap ved Moscow State Social University. Julia har tatt videreutdanning i familieterapi ved Høgskolen på Vestlandet og har masterstudie i familieterapi og systemisk praksis ved VID Oslo. I tillegg har Julia tatt grunnleggende arbeidsrett ved Universitet i Bergen og bachelor i HMS kultur og ledelse ved Høgskolen på Vestlandet. 

Julia har omfattende arbeidserfaring fra advokatpraksis innenfor familierett, samt lang erfaring fra terapeutisk arbeid med par, familier og ungdom. Julia har også kompetanse i traumebevisst omsorg basert på traumeforståelse og de tre pilarene - relasjon, trygghet og mestring. I tillegg har Julia fordypet seg i Basal eksponeringsterapi (BET). Basal eksponeringsterapi er utviklet for mennesker med alvorlige eller sammensatte psykiske lidelser og et tilstandsbilde preget av selvmordsatferd, hallusinasjoner, vrangforestillinger og dissosiasjon.

Julia har erfaring fra psykisk helsevern. Hun har kompetanse fra miljøterapeutisk arbeid relatert til mennesker med psykiske lidelser blant annet schizofreni, autisme, angst, depresjon, ADHD, PTSD og ustabil personlighetsforstyrrelse.

Julia er også inspirert av Dr. John Gottmans samlivsforskning som bygger på å skape trygg tilknytning mellom partene. Samlivsforsker har funnet syv nøkler som gjør at forhold blir varige og harmoniske, og forebygger skilsmisser. 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Advokat

 • Traumebevisst omsorg

 • Basal eksponeringsterapi

 • Miljøterapi relatert til mennesker med alvorlig psykisk lidelse

 • HMS -kultur & ledelse

 • Grunnleggende arbeidsrett

Kontakt

Anker om Julia
Par- og familieterapaut Michelle Storesund

Michelle Storesund 

Par- og familieterapeut

Michelle Storesund er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet. Som grunnutdanning har hun treårig førskolelærerutdanning fra Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Michelle har arbeidet mange år i barnehage, som pedagogisk leder og som styrer.

 

Hun har lang erfaring i å møte og støtte barnefamilier i alle livssituasjoner. Hun har også jobbet med foreldreveiledning. I tillegg har hun siden 2006 vært fosterhjem for flere barn. Dette har gitt henne en økende interesse for arbeid med tilknytning og relasjoner. 

Michelle har de siste årene interessert seg for John M. Gottman sin forskning på par og parforhold. Hun har fordypet seg mer i denne metoden.
 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Barnehagelærer

 • Foreldreveiledning

 • Fosterhjemsomsorg og samarbeid med biologisk familie 

 • Samtaler med barn

Kontakt

Anker om Michelle
bottom of page