top of page
Terapirommet til kalfaret familieterapi
IMG_3946.jpg

Hva kan vi hjelpe deg med?

kontaktskjema

Om Kalfaret familieterapi

Kalfaret familieterapi er en av de etablerte private praksiser for par og familieterapi i Bergen. Vi tilbyr individualterapi, parterapi, foreldreveiledning og terapeutiske samtaler med ungdom. 
 

Kalfaret familieterapi tilbyr klientsamtaler enten på vårt sjarmerende og hjertevarme kontor i Kalfarveien 37 hjemme hos klient eller digital konsultasjon. Uansett så har vi stort fokus på klientsikkerhet og all informasjon og korrespondanse mellom oss og klient er taushetsbelagt. 

Har du utfordringer i parforholdet eller i andre betydningsfulle relasjoner, ta gjerne kontakt for en samtale hvor vi sammen får en oversikt over situasjonen, og finner neste steg videre. Hos oss møter du engasjerte terapeuter.

 

Du er varmt velkommen.

Våre terapauter

Par- og familieterapaut Svenn Birger

Svenn Birger Tornøe

Par- og familieterapeut

Svenn Birger Tornøe er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet og har som grunnutdanning bachelor som barnevernspedagog fra Høgskolen i Stavanger.

 

Svenn Birger har lang erfaring fra terapeutisk arbeid med barn, ungdom og sårbare familier fra både kommunal og statlig sektor. Han har  erfaring med veiledning av både ungdom og foreldre og har kompetanse i traumebevisst omsorg basert på traumeforståelse og de tre pilarene - relasjon, trygghet og mestring. Svenn Birger har et brennende engasjement for å kunne skape muligheter for endring for dem som står i en utfordrende livssituasjon.

 

Svenn Birger har de siste årene fordypet seg i professor John M. Gottman sin forskning om hvordan mennesker lykkes i et parforhold. Gottman har lagt vekt på å studere par som får til et stabilt, harmonisk og godt forhold. 

 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Gottman parterapimetode

 • Traumebevisst omsorg

 • Samtale med ungdom

 • Konsultasjon innen barnevern

 • Foreldreveiledning

 • Samlivskurs

 • Kursholder

Kontakt:

Epost:   post@kalfaretfamilieterapi.no

tlf:         995 95 076

Anker Om svenn
Par- og familieterapaut Julia

Julia Tornøe

Par- og familieterapeut

Julia Tornøe er utdannet advokat og familieterapeut. Julia tok sin master i rettsvitenskap ved Moscow State Social University. Julia har tatt videreutdanning i familieterapi ved Høgskolen på Vestlandet og har masterstudie i familieterapi og systemisk praksis ved VID Oslo. I tillegg har Julia tatt grunnleggende arbeidsrett ved Universitet i Bergen og bachelor i HMS kultur og ledelse ved Høgskolen på Vestlandet. 

Julia har omfattende arbeidserfaring fra advokatpraksis innenfor familierett, samt lang erfaring fra terapeutisk arbeid med par, familier og ungdom.

Julia har erfaring fra psykisk helsevern. Hun har kompetanse fra miljøterapeutisk arbeid relatert til mennesker med psykiske lidelser blant annet schizofreni, autisme, angst, depresjon, ADHD, PTSD og ustabil personlighetsforstyrrelse.

Julia er også inspirert av Dr. John Gottmans samlivsforskning som bygger på å skape trygg tilknytning mellom partene. Samlivsforsker har funnet syv nøkler som gjør at forhold blir varige og harmoniske, og forebygger skilsmisser. 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Foreldreveiledning

 • Samtale med ungdom

 • Advokat

 • Traumebevisst omsorg

 • Miljøterapi relatert til mennesker med alvorlig psykisk lidelse

 • HMS -kultur & ledelse

 • Grunnleggende arbeidsrett

Kontakt

Par- og familieterapaut Michelle Storesund

Michelle Storesund 

Par- og familieterapeut

Michelle Storesund er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet. Som grunnutdanning har hun treårig førskolelærerutdanning fra Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Michelle har arbeidet mange år i barnehage, som pedagogisk leder og som styrer.

 

Hun har lang erfaring i å møte og støtte barnefamilier i alle livssituasjoner. Hun har også jobbet med foreldreveiledning. I tillegg har hun siden 2006 vært fosterhjem for flere barn. Dette har gitt henne en økende interesse for arbeid med tilknytning og relasjoner. 

Michelle har de siste årene interessert seg for John M. Gottman sin forskning på par og parforhold. Hun har fordypet seg mer i denne metoden.
 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Gottman parterapimetode

 • Samtale med barn og ungdom

 • Foreldreveiledning

 • Fosterhjemsomsorg og samarbeid med biologisk familie 

 • Samtaler med barn

 • Samlivskurs

 • Kursholder

Kontakt

Anker om Michelle
365432503_940234287042407_5699293297708716642_n_edited.jpg

Charlotte Wiborg

Par- og familieterapeut

Charlotte Wiborg har sin grunnutdanning fra Universitetet i Bergen, med bachelor i psykologi og master i pedagogikk. Charlotte har videreutdanning i seksuell helse, og er utdannet familieterapeut fra Høyskolen i Bergen. Charlotte har også med seg flere fagretninger innen kommunikasjon fra Universitetet på Hawaii. 

Hun har mange års erfaring med arbeid knyttet til barn, ungdom og foreldre - både innen barnevern og psykisk helsevern på sykehus. Som konfliktmekler har Charlotte gjennom mange år jobbet med et bredt spekter av saker, hvor særlig høykonflikt i nære relasjoner er en fellesnevner, sammen med uenigheter knyttet til brudd og samvær. 

Charlotte er opptatt av hvordan menneskers erfaringer preger dynamikken og mønstrene i relasjonene de er i, og hvordan en bevissthet rundt disse kan gjøre store endringer. 

Kompetanse

 • Par- og familieterapeut

 • Foreldreveiledning

 • Konflikthåndtering

 • Samtaler med barn og ungdom

 • Seksuell helse

 • Traumebevisst tilnærming

 • Kommunikasjon

Kontakt

Anker om Charlotte

Sammarbeidspartnere

bottom of page